Normkritisk jämställdhetsintegrering
– enklare än det låter

Fredrik Bondestam

fredrik@bondestam.se | Telefon 073-045 84 60

OPOPONAX utför kvalificerade konsulttjänster inom området jämställdhet, genus och normkritik för företag, myndigheter och andra organisationer. Utgångspunkten är att skapa konkreta och verksamhetsnära förändringsprocesser i direkt dialog med uppdragsgivare. Samtliga insatser vilar på vetenskaplig grund, lång erfarenhet och en uttalad idé om vikten av att vi tillsammans arbetar medvetet och systematiskt mot alla former av orättvisor.

Jämställdhet, genus och normkritik. På bilden syns en hornuggla.

Opoponax webbplats är under utveckling. Besök gärna också Singö Birding.

Vill du boka uppdrag? Ta kontakt redan i dag!