Lättläst

Om Opoponax på lättläst svenska


Mitt företag
heter Opoponax.
Jag heter Fredrik Bondestam.
Jag kan mycket om jämställdhet.
Jag hjälper andra
att bli bättre på det.

Jämställdhet är när
kvinnor och män
har samma rättigheter
och samma skyldigheter.
Så är det inte alltid
på riktigt.

Det är viktigt att prata
om sådant
som är orättvist.
Tillsammans kan vi
göra så att orättvisorna
försvinner.