Lättare kurser

Kurser som är bra att börja med


Kursen Jämställdhet Bas 1

Du lär dig förstå
vad jämställdhet är.
Du lär dig också förstå
varför det är viktigt.

Kursen passar alla.
Kursen tar 3 till 6 timmar.

Kursen Jämställdhet Bas 2

Du lär dig förstå
vad jämställdhet är.
Du lär dig också
vad du själv kan göra
för att din arbets-plats
ska bli bättre.

Kursen passar chefer.
Kursen tar 4 till 8 timmar.

Kursen Diskriminering, trakasserier och kränkningar

Du lär dig förstå
vad som händer
om du mobbar någon.
Vad kan du göra
om någon mobbar
på ditt jobb?

Kursen passar alla.
Kursen tar 4 till 8 timmar.

Kursen Verktyg och metoder

Du lär dig
hur du kan göra
så att din arbets-plats
blir bättre.
Vi hjälper dig
med sådant jämställdhets-arbete
som är ditt ansvar
som chef.

Kursen passar chefer
och ansvariga
för jämställdhets-integrering.
Kursen tar 4 till 8 timmar.

Kursen Norm-kritik i praktiken

Vem är egentligen normal?
Ibland blir människor
mobbade eller ensamma
för att andra tycker
att de är annor-lunda.
Det är inte okej.

Med norm-kritik
lär du dig tänka
på ett nytt sätt.
Det är vårt sätt att
tala om varandra
som vi måste ändra.
Att vara ”annorlunda”
är helt normalt.

Kursen passar alla.
Kursen tar 4 till 8 timmar.