Svårare kurser

Kurser för dig som kan mycket om jämställdhet


Kursen Jämställdhets-integrering
– makt, motstånd och möjlig-heter

Vi talar om
makt, motstånd
och möjligheter
på din arbets-plats.

Kursen passar chefer.
Den passar också
ansvariga för
jämställdhet
och lika-behandling.

Kursen Norm-kritisk jämställdhets-integrering
– en ny pedagogik för en ny tid

Vi talar om
norm-kritisk
jämställdhets-integrering
på din arbets-plats.

Kursen passar chefer.
Den passar också
ansvariga för
jämställdhet
och lika-behandling.