Om vad vi gör

Det här kan vi hjälpa dig med


Trivs du på jobbet?
Får du vara med
och säga vad du tycker?
Får du göra intressanta saker?
Vi hjälper till att göra
så att alla ska trivas
på sina jobb.

För att alla ska trivas
måste alla känna sig trygga.
Ingen ska behöva bli mobbad
eller känna sig utanför.
Ingen ska behöva
känna sig mindre värd
än någon annan.
Det är chefens ansvar.

Hjälp till chefer

Vi utbildar dig som är chef
så att du ska känna till
vad som får människor
att må dåligt på jobbet.
Vi kan också ta reda på
vad din arbetsplats
kan bli bättre på.
Är män och kvinnor
verkligen jämställda?

Vi kan ge stöd
vid utveckling
av verksamheten
och skrivhjälp
till lika-behandlings-planer.

Kurser för alla på jobbet

Vi har också kurser
för dig som inte är chef.
Vad är jämställdhet
och varför är det viktigt?
Vad kan jag göra
för trivseln på jobbet?
Var gör jag
ifall någon blir
orättvist behandlad?

Ingenting är omöjligt
att förändra.
Med rätt kunskaper,
stöd och vilja
kan mycket bli bättre.