Vad betyder de svåra orden?

Ord-lista


Diskriminering
Diskriminering är när någon
blir illa behandlad.
Jäm-likhet
Med jämlikhet menar man
att alla människor
har lika mycket värde.
Människor är jäm-lika.
Jämställd-het
Jämställdhet är när
kvinnor och män
är jäm-lika.
Jämställdhets-arbete
Jämställdhetsarbete är när man
jobbar för att män och kvinnor
ska bli jäm-ställda.
Jämställdhets-integrering
Jämställdhetsintegrering är
ett sätt att jobba på
för att män och kvinnor
ska bli jäm-ställda.
Kön
Med kön menar man
kvinnor eller män.
Norm-kritik
Normer är regler
om att saker ska vara
på ett visst sätt
fast det inte behöver vara så.
Till exempel att Lucia
ska vara en flicka
med blont hår.
Normkritik är när man inte tycker
att saker måste vara
på ett visst sätt.
Till exempel kanske du tycker
att vem som helst
kan vara Lucia.
Då tänker du norm-kritiskt.