Sagt om Opoponax

Så här tyckte vi – röster från tidigare deltagare


Fredrik Bondestam en inspirerande talare

Jag tycker det är viktigt att vi lyfter och diskuterar de mönster vi alla använder oss av i vår vardag. Vad är önskvärt och vad borde vi förändra? Fredrik var en mycket inspirerande och kunnig talare i ämnet och jag fick inspiration till att använda hans kunskap i den vardag jag lever i.

Han skulle jag kunna lyssna på många gånger. Han fick mig verkligen att tänka efter och det gav följdfrågor att diskutera.

Röster från workshop med winIT i Gävle, 2011, sammanställda av Ulrika Mårtén, Sogeti AB. Sverige

Vad tycker du?

Har du också deltagit vid en Opoponax-kurs i jämställdhetsintegrering eller har erfarenhet av övriga tjänster som företaget erbjuder? Vilka tankar väckte det hos dig? Besök gärna vår Facebook-sida och fortsätt diskussionen där, eller skriv en rekommendation på LinkedIn!
Uppsala kommun anlitar Bondestam för chefsutbildningar

En förutsättning för att arbete med jämställdhetsintegrering ska få genomslag i en organisation är att ledningen måste ha kunskap för att kunna ställa krav på förändring och resultat. Under våren 2011 genomfördes en utbildning för förvaltningschefer och VD:ar i kommunen, där vi anlitade Fredrik för att förmedla kunskap om vad jämställdhetsintegrering är och innebär i praktiken.

Fredrik är en högklassig föredragshållare och facilitator. Genom att kombinera föredragningen med interaktion och frågeställningar för deltagarna lyckades han, på ett alldeles utomordentligt sätt, att ge både kunskaper och insikter om hur vi ska gå vidare med jämställdhetsintegrering i praktiken.

Jämställdhetsintegrering: från ord till handling

Alla medarbetare vid kommunledningskontoret har under 2011 utbildats i jämställdhetsintegrering. Det fanns behov av att gå ytterligare ett steg, från ord till handling, genom att starta ett kartläggningsarbete inom kontorets verksamhetsområden. Förslag på hur vi gör utvecklingsområden för varje arbetsenhet togs fram under hösten 2011. I samband med detta arbete anlitades Fredrik som handledare och samtalspartner.

Med sin gedigna kunskap, i kombination med en excellent förmåga att konkretisera och tydliggöra vad olika utvecklingsarbeten skulle kunna omfatta, fick vi fram konkreta förslag på arbetsområden, som vi nu på kontoret gått vidare med.

Gro Hansen, HR-strateg, kommunledningskontoret, Uppsala kommun


De skeptiska blir inspirerade

Vi har vid två tillfällen under perioden 2008-2009 engagerat Fredrik Bondestam i syfte att medvetandegöra vår personal och våra studenter om de jämställdhetsfrågor som är relevanta och typiska för den akademiska miljön. Responsen har varit mycket positiv. Även åhörare med en skeptisk inställning till ämnet har uppenbarligen funnit Fredriks presentationer och diskussioner informativa, inspirerande och tankeväckande.

Mats Rundgren, jämställdhetskommittén och genuscertifieringsgruppen vid Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, Lunds universitet


Föreläsare med humor och värme

Med humor och värme gjorde Fredrik oss, winIT Borlänge, medvetna om hur våra företag ser ut idag. Vidare gav han oss ett antal tankeställningar som vi tog med oss tillbaka till våra företag. Jag kan varmt rekommendera Fredrik till ledningsgruppsmöten!

Evalotta Holm, winIT Borlänge (Woman Inspiration Network IT), Sogeti Sverige AB


Deltagarna känner stort engagemang

Fredrik Bondestam medverkade som föreläsare under 2011 i vårt pågående genuscertifieringsprojekt. Fredriks workshop fick deltagarna att känna stort engagemang och ställa många frågor, som han besvarade på ett seriöst och lyhört sätt.

Kajsa Widén, Projektledare, Genuscertifiering på institutionsnivå, Lunds universitet


Försvarsmakten gillar Fredrik Bondestam

Fredriks föreläsning var jättebra och förklarade mycket av det jag upplevt!

Bondestam, kunnig, bra talare, mycket nytt (5 stjärnor till Fredrik)!

Lördagens föreläsning  med Fredrik var outstanding!

Fredriks föreläsning fick oss att på ett tydligt sätt se sammanhang i händelser från verkligheten och kulturella mönsters inverkan på arbetssituationer. Detta gör att vi kan känna oss stärkta med vårt handlande inför liknande situationer i framtiden.

Röster från konferens i Halmstad om jämställdhet i försvarsmakten, sammanställda av Taina Leman


Bondestam ett bollplank för förändringsprocesser

Fredrik har ett mycket inspirerande och tankeväckande sätt att sprida kunskap och engagemang, både som föreläsare och bollplank för förändringsprocesser i organisationer.

Stina Powell, utredare och projektledare, SLU