Värdegrund

Vårt mål: hållbar jämställdhet


Opoponax strävar efter hållbar jämställdhet. Våra uppdrag och insatser ska motverka orättvisor och skapa förändringar så att alla kan bidra till att utveckla rättvisa verksamheter. Samtidigt finns dock en etisk konflikt i målet att tjäna pengar.

Opoponax arbetar för jämställdhet och stöjder skolflickor i utvecklingsländer

Foto: Evgenia Grinblo

Fredrik Bondestam, vad menar du egentligen med ”etisk konflikt”?
Jo, uttryckt annorlunda kan jag, särskilt som man, anses exploatera andras underordning för egen vinning. Som företagare tjänar jag ju pengar på att andra behöver hjälp med att arbeta för jämställdhet. Jag är den förste att vilja problematisera just det.

Vad kan man göra åt den konflikten?
Jag har egentligen ingen enkel lösning på det. I ett inledande skede har jag valt att låta en stor del av företagets omsättning oavkortat gå till insatser som gör det möjligt för flickor i utvecklingsländer att gå i skolan. Det kommer jag att redovisa för här på webbplatsen.

Varför väljer du att engagera dig för utvecklingsländerna?
Det är ett sätt för Opoponax att arbeta för jämställdhet i dubbel bemärkelse, både lokalt och globalt, i väntan på ett etiskt förhållningssätt som når längre.