Verksamhetsidé

Jämställdhet för en rättvis värld


Opoponax utför kvalificerade konsulttjänster inom området jämställdhet, genus och normkritik. Kunderna är oftast företag, skolor, högskolor, myndigheter och andra organisationer.

Vår verksamhetsidé är att skapa konkreta och verksamhetsnära förändringsprocesser i direkt dialog med dig som uppdragsgivare. Alla insatser vilar på vetenskaplig grund och lång erfarenhet. Målet för vår verksamhet är att tillsammans arbeta medvetet och systematiskt mot alla former av orättvisor.