Jämställdhetsintegrering

Vad gör man när man arbetar med jämställdhetsintegrering?


När man arbetar med jämställdhetsintegrering är målet att verksamheten ska bli jämställd. Det innebär att du alltid tänker jämställt när du fattar beslut i olika frågor. Det innebär också att dina medarbetare tänker och agerar jämställt, varje dag, oavsett arbetsuppgift och position.

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att skapa bättre verksamheter och arbetsmiljöer. Det är ett långsiktigt och viktigt arbete för att få en hållbar förändring. För att nå dit behövs

  • utbildning
  • kartläggning
  • analys
  • formulering av nya mål och åtgärder.

Jämställdhetsintegrering i Sverige, EU och FN

Jämställdhetsintegrering är den strategi som Sverige antog 1994 genom propositionen Delad makt – delat ansvar. Syftet är att uppnå de politiska mål som Sverige har satt upp för jämställdhet. ”Gender mainsteaming” antogs strax därefter som strategi av både FN och EU.

Jämställdhetsintegrering och Diskrimineringslagen

En särskild del i jämställdhetsintegreringen handlar om att ändra på begreppet diskriminering så att det även ska omfatta sådana orättvisor som inte anses som diskriminering idag. Läs mer om diskriminering på sidan om Diskrimineringslagen.

Vill du vara en föregångare?

Om du vill gå före samtiden och utveckla mer effektiva kvalitetssäkringsprocesser kan vi hjälpa dig med detta – Opoponax har den spetskompetens som krävs.