Länklista

Vill du veta mer? Nyttiga länkar till andra webbplatser


Länkar om jämställdhet

Foto: Matias Sanchez

Jämställdhetsintegrering

 • jamstall.nu – knutpunkt för jämställdhetsintegrering med mycket matnyttig information.
 • jamiprogram.se – det mesta om jämställdhetsintegrering i staten.
 • eige.europa.eu – myndighet inom EU med uppdrag att förvalta och skapa jämställdhetsintegrering.

Genusforskning

 • genus.se – Nationella sekretariatet för genusforskning, en informations- och kunskapsbank för det genusvetenskapliga fältet.
 • ub.gu.se/kvinn/gena – databasen GENA med svenska avhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning.
 • ub.gu.se/kvinn/greda – kontaktmöjligheter med hundratals svenska genusforskare.
 • tegeve.se – Tidskrift för genusvetenskap med det senaste inom svensk genusforskning.

Jämställdhet i skolan

 • genusskolan.se – plattform med kunskaper för pedagoger, elever och föräldrar i skolan.
 • skolverket.se – Skolverkets uppdrag för jämställdhet i skolan.
 • unicef.org/gender – UNICEFs satsning för flickors och pojkars möjligheter till utbildning och skola.

Föräldrar och barn

 • foff.se – Forum för feministiska föräldrar.
 • friends.se – icke-vinstdrivande organisation mot mobbning.

Kvinnors rättigheter

 • un.org/womenwatch – aktiv bevakning av kvinnors globala mänskliga rättigheter.
 • unwomen.org – FN:s utvecklingsorgan för kvinnors rättigheter.

Bokhandel

 • hallongrottan.com – bokhandel med fokus på feminism och HBTQ-frågor, klass och anti-rasism.

Feministisk veckotidning