Om normkritik

Normkritik ifrågasätter vad som är ”normalt”


Vem är egentligen ”normal”? Om du arbetar normkritiskt fokuserar du inte på det som är annorlunda. I stället ifrågasätter du de normer och maktstrukturer som gör att personer uppfattas som avvikare. Det är normerna som ska förändras, inte de som avviker från normerna.

När personer ses som avvikare i ett sammanhang leder det till situationer som oftast inte är önskvärda. Konsekvensen kan vara att personerna känner sig utanför, trakasserade, kränkta eller diskriminerade. Mobbning bidrar även till dålig stämning för övriga inblandade.

Normkritik leder till hälsosamma arbetsplatser

När du jobbar normkritiskt förebygger du mobbning på arbetsplatsen. Målet är att få med alla på villkor som inte stänger ute. Vinsten är bättre arbetsmiljö och större lönsamhet. Samtidigt utvecklar du ett mer strukturerat likabehandlingsarbete i organisationen.

Definition av begreppet normkritik

Normkritik är ett nytt perspektiv och arbetssätt för att förebygga ojämställdhet och andra orättvisor. Normkritiken är framför allt knuten till den nya diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. Den har sitt upphov i flera olika teoretiska begrepp som intersektionalitet, heteronormativitet och queer. Den är också nära knuten till organisationer som arbetar med pedagogik mot förtryck, bland andra Friends, RFSL och Amnesty.