Vad vi gör

Uppdrag som leder till förändring


En jämställdhetskonsult erbjuder jämställdhetsutbildningar

Illustration: Inez Bondestam

Opoponax utför verksamhetsnära insatser inom jämställdhet och likabehandling, i direkt dialog med dig som är uppdragsgivare. Inget uppdrag är omöjligt, för stort eller för litet. Det kan vara allt från enstaka utbildningstillfällen och stödinsatser till omfattande verksamhetsutveckling och kvalificerade utredningar och utvärderingar.

Med rätt kunskaper, förutsättningar, stöd och vilja leder alla uppdrag till reell förändring.