Ledarskapsutveckling

Jämställd arbetsmiljö är ditt ansvar som chef


Ledarskapsutveckling: schematisk bild

En attraktiv arbetsgivare skapar ett arbetsklimat där människor är delaktiga, känner sig trygga och kan utvecklas. Det ökar lönsamheten i din organisation och gör det lättare att rekrytera kvalitativ personal. Opoponax har specialiserat sig på chefsutbildningar som leder till bättre arbetsmiljö för alla.

Det är cheferna, ledningsgruppen och styrelsen som bär huvudansvaret för att se till att det inte förekommer diskriminering och trakasserier på jobbet. Det är också du som chef som ansvarar för att verksamheten leder till ökad jämställdhet. Till det krävs naturligtvis att du har goda kunskaper om jämställdhet och att du faktiskt arbetar för förändring. Det kan vi hjälpa dig med.

Hur kan jämställdhet öka lönsamheten?

När vi trivs på jobbet blir vi mer motiverade att arbeta. Vi blir mer lojala mot arbetsgivaren och retar inte upp oss på småsaker. Vi får helt enkelt mer gjort och samtidigt lägre personalomsättning och minskad sjukfrånvaro. Allt det här främjar lönsamheten.

Vad behöver jag som chef kunna om jämställdhet?

Som chef måste du gå före, visa tydlighet och fatta rätt beslut för ökad jämställdhet. Det kräver inte bara kunskap om jämställdhet i allmänhet utan även insikt i vilka signaler du som chef sänder ut genom ditt sätt att vara och genom din maktposition. Du behöver också veta hur jämställdhetsintegrering kan styras och följas upp.

Opoponax reder ut begreppen för dig. Du lär dig hur du kan styra och följa upp integreringen. Du lär dig också mer om

Ledarskapsutveckling: utbildning i grupp eller enskilt?

Du bestämmer själv om det är en hel grupp som ska utbildas, eller enstaka personer. Vanligast är utbildning i grupp men vi vet av erfarenhet att det finns ett stort behov hos enskilda ledare av att tala om och reflektera runt jämställdhet och likabehandling. Vi har därför särskilt specialiserat oss på att stödja chefer enskilt.