Process- och handledningsstöd

Opoponax går mer på djupet än vanliga jämställdhetskonsulter


Jämställdhetskonsulter: schematisk bild över processhandledning

Process- och handledningsstöd innefattar mer än traditionell genuscoachning. Opoponax deltar aktivt i organisationers förändringsarbete över tid.

En viktig del av Opoponax verksamhet är att aktivt bidra med process- och handledningsstöd till organisationers arbete med jämställdhetsintegrering. Behovet av stöd i olika skeden är stort och varierar: det kan vara allt från personlig utveckling till rena kunskapsmoment. För att din organisation ska lyckas är det viktigt att behovet av stöd tas på allvar.

Syftet med process- och handledningsstöd är att vara med som expert i själva utvecklingen, i nära samarbete med dig och övriga som ansvarar för jämställdhet och likabehandling på din arbetsplats.

Mycket goda referenser från framgångsrikt arbete med process- och handledningsstöd kan ges vid förfrågan.