Diskriminering, trakasserier och kränkningar

DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKNINGAR


Kursen Diskriminering, trakasserier, kränkningar

Grundläggande förståelse för arbetsgruppers dynamik vid utsatthet. Konsekvenser, förebyggande arbete och strategier för förändring, samt lagstiftning och statistik.

Målgrupp: Alla medarbetare i organisationen. Chefer och ledningsgrupper.
Tid: 4 – 8 timmar
Nivå: Grundläggande