Jämställdhet Bas 1

JÄMSTÄLLDHET BAS 1


Jämställdhetsintegrering Bas 1

Svensk jämställdhetspolitik och jämställdhetsintegrering av verksamheter – grundläggande kunskap om historia, begrepp, användning och relevans.

Målgrupp: Alla medarbetare i organisationen
Tid: 3 – 6 timmar
Nivå: Grundläggande