Jämställdhet Bas 2

JÄMSTÄLLDHET BAS 2


Jämställdhet Bas 2

Svensk jämställdhetspolitik och jämställdhetsintegrering av verksamheter – grundläggande kunskap om historia, begrepp, användning och relevans, med särskild inriktning mot styrning och verksamhetsförbättring.

Målgrupp: Chefer och ledningsgrupper
Tid: 4 – 8 timmar
Nivå: Grundläggande