Jämställdhetsintegrering

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING – MAKT, MOTSTÅND OCH MÖJLIGHETER


Jämställdhetsintegrering

Verksamhetsspecifik kunskapsutveckling i nära dialog med företrädare för organisationer. Erfarenhet, teori och reflektion varvas med konkret utveckling av befintliga verksamheter.

Målgrupp: Samordnare, processledare, strateger, chefer och övriga ansvariga för jämställdhet och likabehandling
Tid: Efter behov
Nivå: Avancerad