Normkritik i praktiken

NORMKRITIK I PRAKTIKEN


Kurs hos jämställdhetskonsult Fredrik Bondestam

Grundläggande kunskap om historia, begrepp, användning och relevans, med särskild inriktning mot deltagaraktivitet, reflektion och förändringsarbete.

Målgrupp: Alla medarbetare i en organisation och/eller chefer och ledningsgrupper
Tid: 4 – 8 timmar
Nivå: Grundläggande