Verktyg & Metoder

VERKTYG OCH METODER


Verktyg och metoder för jämställdhetsintegrering

Metoder för kartläggning och inventering, jämställdhetsintegrering, likabehandlingsarbete, normkritiska analyser av verksamheter med mera. Därtill olika metoder för kartläggning och inventering av arbetsmiljö, trakasserier och diskriminering, löner och rekrytering.

Exempel på metoder som kan diskuteras och fördjupas:

  • Mums
  • 4 R-metoden
  • Jämkas Bas, JämKAS Plus, JämKART, JämUR
  • Processkartläggning
  • Nyckeltal
  • Indikatorer
  • Certifiering
Målgrupp: Samordnare, processledare, strateger, chefer och övriga ansvariga för jämställdhet och likabehandling
Tid: 4 – 8 timmar
Nivå: Grundläggande